• Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Một số công thức màu pravana vivids

Cerulean Blue

6G VIVIDS PASTELS BLISSFUL BLUE + 2G VIVIDS BLUE + 2G VIVIDS BLACK

Eggplant Purple

7G VIVIDS PASTELS PRETTY IN PINK 

+ 2G VIVIDS MAGENTA 

+ 9G VIVIDS SILVER 

+ 1G VIVIDS BLACK

Indigo Blue

5G VIVIDS PASTELS BLISSFUL BLUE 

+ 7G VIVIDS PASTELS LUSCIOUS LAVENDER
+4G VIVIDS PASTELS PRETTY IN PINK
+2 DROPS VIVIDS VIOLET
+2 DROPS VIVIDS BLACK

Blue Stone

5G VIVIDS CLEAR +2 DROPS VIVIDS BLACK

Arctic Blue

10G PASTELS BLISSFUL BLUE + 10G NEONS BLUE + 2G VIVIDS BLACK

-st-
13/03/2024
© 2021 Art Era Nguyen Thuy, Inc. All rights reserved