• Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Slide GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Art Era Center sẽ tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ khách hàng liên quan đến giao dịch tại website www.arteracenter.com. Khi phát sinh tranh chấp, Art Era Center đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của học viên vào chất lượng dịch vụ của www.arteracenter.com và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng có thắc mắc hoặc khiếu nại về sản phẩm của Art Era Center qua email: info@arteracenter.com.

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Art Era Center sẽ tiếp nhận các khiếu nại của khách hàng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Art Era Center sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ khách hàng để giải quyết tranh chấp đó. Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.

Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của www.arteracenter.com thì ban quản trị sẽ yêu cầu khách hàng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật

ART ERA CENTER

Đồng hành cùng ước mơ và kiến tạo tương lai cho bạn

.

Thông tin học viên đăng ký

.

© 2021 Art Era Nguyen Thuy, Inc. All rights reserved