• Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

  • Tổng thời gian thực hiện: 5h
  • Các SP sử dụng: Olaplex, Pravana, Trionics Hair Care

CÔNG THỨC MÀU

Level tóc ban đầu:

Level 7 với 3-4 inches tóc mới mọc và highlight có sẵn từ phần giữa tới đuôi tóc.

Formula A:

PRAVANA Pure Light Powder Lightener + Olaplex No.1

Formula B

Pure Light Powder Lightener + Olaplex No.2 + Water

Formula C

PRAVANA ChromaSilk Express Tones Violet + PRAVANA ChromaSilk Zero Lift Developer + Water + Olaplex No.2

Formula D

PRAVANA ChromaSilk PASTELS Blissful Blue

Formula E

ChromaSilk PASTELS Luscious Lavender

Formula F

ChromaSilk PASTELS Clear + Blissful Blue + Lucious Lavender

Sản phẩm sử dụng

Pravana chromasilk Express Tones
Olaplex No.1 + No.2
PRAVANA ChromaSilk PASTELS
-st-
13/03/2024
© 2021 Art Era Nguyen Thuy, Inc. All rights reserved