• Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Vibrant blue color melt

  • Các SP sử dụng: Pravana

CÔNG THỨC MÀU

Bắt đầu với tóc Level 10, và 1 inch tóc mới level 8

Formula A:

PRAVANA Pure Light Crème Lightener + developer

Formula B

Crème Lightener + PRAVANA Zero Lift Crème Developer

Formula C

PRAVANA ChromaSilk Color Lush 1b + Color Lush 3v + Activator

Formula D

Color Lush 9v + Color Lush 9b + Activator

Formula E

Color Lush 9b + Activator

Sản phẩm sử dụng

PRAVANA Pure Light Crème Lightener
PRAVANA ChromaSilk Color Lush
-st-
13/03/2024
© 2021 Art Era Nguyen Thuy, Inc. All rights reserved