KHÓA CƠ BẢN 2020

KHOÁ CƠ BẢN | KỸ THUẬT GỘI ĐẦU

6.000.000 VND/Khóa

Thời Gian Học: 3 tháng

Tổng số giờ học: 216 giờ

KHOÁ CƠ BẢN | KỸ THUẬT CHẢI SẤY

5.000.000 VND/Khóa

Thời Gian Học: 2 tháng

Tổng số giờ học: 144 giờ

Chuyên đề nail

KHÓA CƠ BẢN | CHĂM SÓC MÓNG

5.000.000 VNĐ/Khóa

Thời Gian Học: 2 tháng

Tổng số giờ học: 144 giờ

KHÓA CƠ BẢN | CHĂM SÓC CƠ THỂ

6.000.000 VNĐ/Khóa

Thời Gian Học: 3 tháng

Tổng số giờ học: 216 giờ

KHÓA CƠ BẢN | CHĂM SÓC DA MẶT

6.000.000 VNĐ/Khóa

Thời Gian Học: 3 tháng

Tổng số giờ học: 216 giờ

MỌI GÓP Ý THẮC MẮC, VUI LÒNG LIÊN HỆ TRUNG TÂM QUA SỐ HOTLINE 028 3930 2647 HOẶC ĐIỀN VÀO FORM BÊN DƯỚI

Art Era LogoCopyright © 2018. All rights reserved