• Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

CHUYÊN NGÀNH TÓC

KHOÁ CƠ BẢN | KỸ THUẬT GỘI ĐẦU

10,000,000 VND/KHÓA

Thời Gian Học: 2 tháng

Tổng số giờ học: 108 giờ

CHI TIẾT KHÓA HỌC

KHOÁ CƠ BẢN | KỸ THUẬT CẮT TÓC NAM

Thời Gian Học: 3 tháng

Tổng số giờ học: 108 giờ

CHI TIẾT KHÓA HỌC

KHOÁ CƠ BẢN | KỸ THUẬT CẮT TÓC NỮ

Thời Gian Học: 3 tháng

Tổng số giờ học: 108 giờ

CHI TIẾT KHÓA HỌC

KHOÁ CƠ BẢN | KỸ THUẬT CHẢI SẤY

5,000,000 VND/KHÓA

Thời Gian Học: 1 tháng

Tổng số giờ học: 72 giờ

CHI TIẾT KHÓA HỌC

KHOÁ NÂNG CAO | KỸ THUẬT CẮT TÓC NỮ

Thời Gian Học: 3 tháng

Tổng số giờ học: 108 giờ

CHI TIẾT KHÓA HỌC

KHOÁ NÂNG CAO | KỸ THUẬT CẮT TÓC NAM

Thời Gian Học: 3 tháng

Tổng số giờ học: 108 giờ

CHI TIẾT KHÓA HỌC

KHOÁ NÂNG CAO | KỸ THUẬT CẮT CHẢI SẤY

Thời Gian Học: 3 tháng

Tổng số giờ học: 108 giờ

CHI TIẾT KHÓA HỌC

Trải nghiệm lớp học thực tế

Trải nghiệm thật – Học thật – Làm thật – Có thu nhập thật

ART ERA CENTER

Đồng hành cùng ước mơ và kiến tạo tương lai cho bạn

.

Thông tin học viên đăng ký

.

© 2021 Art Era Nguyen Thuy, Inc. All rights reserved