• Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Thông báo tuyển sinh 2021

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH THƯỜNG XUYÊN NĂM 2021

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ

Thời gian khải giảng: 

 

CẮT UỐN TÓC NGHỆ THUẬT

Khóa đào tạo cơ bản: Kỹ thuật chải sấy, Kỹ thuật gội đầu

Thời gian đào tại: 3 - 6 tháng chưa kể thời gian thực tập

Thời gian học

Học tất cả các ngày trong tuần trừ T7, Chủ nhật. Trung tâm sẽ xếp lớp linh hoạt theo nhu cầu của học viên

ĐĂNG KÝ NGAY

SPA CHĂM SÓC

Khóa đào tạo cơ bản: Chăm sóc da mặt, chăm sóc cơ thể

Thời gian đào tại: 3 - 6 tháng chưa kể thời gian thực tập

Thời gian học

Học tất cả các ngày trong tuần trừ T7, Chủ nhật. Trung tâm sẽ xếp lớp linh hoạt theo nhu cầu của học viên

ĐĂNG KÝ NGAY

SPA CHĂM SÓC

Khóa đào tạo cơ bản: Chăm sóc da mặt, chăm sóc cơ thể

Thời gian đào tại: 3 - 6 tháng chưa kể thời gian thực tập

Thời gian học

Học tất cả các ngày trong tuần trừ T7, Chủ nhật. Trung tâm sẽ xếp lớp linh hoạt theo nhu cầu của học viên

ĐĂNG KÝ NGAY

TRANG ĐIỂM THẨM MỸ

Khóa đào tạo cơ bản: Trang điểm cơ bản

Thời gian đào tại: 3 - 6 tháng chưa kể thời gian thực tập

Thời gian học

Học tất cả các ngày trong tuần trừ T7, Chủ nhật. Trung tâm sẽ xếp lớp linh hoạt theo nhu cầu của học viên

ĐĂNG KÝ NGAY
13/03/2024
© 2021 Art Era Nguyen Thuy, Inc. All rights reserved