• Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Chuyên viên chăm sóc da là một trong những ngành nghề được phép có những dịch vụ mang tính cá …

GIỚI THIỆU

Chuyên viên chăm sóc da là một trong những ngành nghề được phép có những dịch vụ mang tính cá nhân khác so với ngành nghề khác. Ngoài ra, các dịch vụ này có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của khách hàng. Nhiệm vụ của chúng ta là phải đảm bảo được an toàn cho khách hàng cũng như mức độ chuyên nghiệp trong quá trình thực hiện dịch vụ. Để làm được điều đó, những kiến thức khoa học đại cương không hề kém quan trọng hơn so với những bài học liên quan đến các động tác và thao tác trong lộ trình học.

GIÁO TRÌNH KHÓA HỌC

  • Lịch Sử & Cơ Hội Nghề Nghiệp 01:00:00
  • Kiểm Soát Nhiễm Trùng, Nguyên Tắc & Thực Hành 01:00:00
  • Cấu Trúc, Sự Phát Triển & Dinh Dưỡng Của Da (Cơ Bản) 01:00:00
  • Bệnh & Rối Loạn Da 01:00:00
  • Kiến Thức Cơ Bản Về Điện 00:30:00
  • Sơ Đồ Cơ Thể 00:30:00
  • Công tác chuẩn bị trước khi massage 00:00:00
  • Kỹ Thuật Massage 01:00:00
  • Kỹ Thuật Ấn Huyệt 01:00:00
  • Các Liệu Pháp Tiếp Xúc 01:00:00
  • Thực Hành Áp Dụng Các Kỹ Thuật Đã Học 02:00:00
  • Kỹ Năng Sống 00:45:00
  • Hình Ảnh Chuyên Nghiệp Của Bạn 00:30:00
  • Giao Tiếp Để Thành Công 01:00:00

CÁC KHÓA HỌC KHÁC

© 2020 Art Era Nguyen Thuy, Inc. All rights reserved