• Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Wet balayage + root melt

Trước khi thực hiện dịch vụ
  • Các SP sử dụng: Schwarzkopf Professional

CÔNG THỨC MÀU

Formula A:

Schwarzkopf Professional® IGORA VARIO BLOND Super Plus Powder Lightener + IGORA ROYAL Oil Developer 9% 30-Volume Developer 

Formula B

Schwarzkopf Professional IGORA VIBRANCE 6-46 + IGORA VIBRANCE 7-4 + IGORA VIBRANCE 7-48 + IGORA VIBRANCE Activator Gel 1.9%

Formula C

IGORA VIBRANCE 9,5-4 + 1 oz. IGORA VIBRANCE 9-4 + IGORA VIBRANCE Activator Gel 

Sản phẩm sử dụng

Igora Vario Blond Super Plus Powder Lightener
IGORA VIBRANCE®
Igora Vibrance® Activator Gel
-st-
13/03/2024
© 2021 Art Era Nguyen Thuy, Inc. All rights reserved